อาคาร ๕๐ ปี วิศวะรวมใจ
อาคาร ๕๐ ปี วิศวะรวมใจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาคาร ๕๐ ปี วิศวะรวมใจ
อาคาร ๕๐ ปี วิศวะรวมใจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาคาร ๕๐ ปี วิศวะรวมใจ
อาคาร ๕๐ ปี วิศวะรวมใจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาคาร ๕๐ ปี วิศวะรวมใจ
อาคาร ๕๐ ปี วิศวะรวมใจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1/7

KHON KEAN

อาคาร ๕๐ ปี วิศวะรวมใจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2017

OWNER                        :  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

BUILDING TYPE          :  อาคารเรียนรวมพร้อมหอประชุม 

                                  ห้องสมุด

                                  และโถงจัดนิทรรศการ

BUILDING AREA         :  13,200 SQ.M.

SCOPE OF SERVICE   :  ได้รับเกียรติจาก MAA CONSULTANTS CO.,LTD. ให้ทาง IDEALIST STUDIO CO.,LTD. เป็นผู้ดูแลงาน

                                         DESIGN

                                             ๐  ARCHITECTURE 

                                             ๐  LANDSCAPE