ท่านพุทธทาสทรงจำกัดความของคำว่า ศิลป ไว้ว่า

ความสำเร็จที่บวกกันเข้ากับความงดงาม  

และบวกกันเข้ากับความมีฝีมือ

    วัตถุประสงค์ของการกระทำทุกอย่างอยู่ที่ความสำเร็จประโยชน์

จะเป็นความสุขหรือเป็นอะไรขึ้นมาได้ตามต้องการนี้ต้องมีแน่

นี้ถ้ามันบวกกันเข้ากับความงดงาม

มันก็มีความหมายออกไป

เพราะว่าความสำเร็จประโยชน์ที่ไม่งดงาม ก็มีเหมือนกัน

คือมันเป็นธรรมดาๆ

แต่ความสำเร็จประโยชน์ที่มีความงามแสดงอยู่ในนั้น

มันจับใจผู้คนมากกว่า

และความงามนั้นจูงใจคนให้สนใจ

จูงใจคนให้ทำตาม

นี้เป็นความงามในทางธรรม

เป็นความงามของการประพฤติ ของมรรยาท ของการกระทำ

เมื่อเขาเห็นแล้วก็ยินดี พอใจ เลื่อมใส สมัครใจเอาอย่าง

 ABOUT IS

กราบขอบพระคุณ ครอบครัว ครูบาอาจารย์ทุกท่าน

ชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์

ปราชญ์ ผู้นำทางความคิด และทุกสิ่ง...

ที่ร่วมบ่มเพาะ ให้พวกเราสามารถกระทำ

กิจการงาน ให้มีชีวิตชีวา เช่นนี้

เราเพียงทำ เและจะทำเหตุปัจจัยอย่างสุด ความสามารถ

เพื่อเอื้อให้งานที่เราได้รับโอกาสนั้น

เกิดความงดงามสูงสุด 

โดยการมอบความเป็น ศิลป ให้กับสิ่งที่เรารักมาก...เท่านั้น

Website นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเจตนาแห่งการทดแทนคุณ

โดยมุ่งถ่ายทอดแนวคิดในการทำงาน

ผ่านงานที่ได้ทำมาตลอดต่อเนื่อง

เพื่อป้องกันปัญหาทางจรรยาบรรณวิชาชีพ การคัดลอกและเผยแพร่ใดๆกรุณาแจ้งทางบริษัท เพื่อการยืนยันการยินยอมอย่างเป็นทางการก่อนเท่านั้น

IDEALIST STUDIO

IS TEAM

tee.jpg

L. SUTHISAK

Thematic Designer

สำคัญที่ ความสำเร็จประโยชน์ 

20171118_145338_edited.jpg

P. ING-ORN

Thematic Designer

ความงดงาม สร้างแรงดึงดูด

D. WARUNEE

Project Manager

ความมีฝีมือ เกิดด้วยวินัย

Contact

IS

148 Ratburana Road, Ratburana, Bangkok 10140 

E : info@idealiststudio.com  |  M : +668 1 430 1982