การงาน

ปรุงสุข

งานทุกงานล้วนสำคัญ

สามารถเติบโตและงดงามอย่างที่สุด

ในแบบฉบับของตนเอง

 มอบความหมายของคำว่า

ศิลป 

ให้กับงานของคุณ

IMG_1796_edited_edited.jpg

IDEALIST STUDIO

IS

TEAM

L.SUTHISAK

Thematic Designer

P.ing-ORN

Thematic Designer

D.WARUNEE

Office Manager

L.PERMPUN

Site Manager

K.Nwaratn

Senior Architect

k.PHAWATA

Senior Interior Designer

T.SASITHORN

Architect

S.Punika

Senior Administrative Officer

b.JIRAPOND

Administrative Officer

ศิลป = ความสำเร็จ+ความงดงาม+ความมีฝีมือ

1_edited.png

ท่านพุทธทาสทรงจำกัดความของคำว่า ศิลป ไว้ว่า

ความสำเร็จที่บวกกันเข้ากับความงดงาม  

และบวกกันเข้ากับความมีฝีมือ

    วัตถุประสงค์ของการกระทำทุกอย่างอยู่ที่ความสำเร็จประโยชน์

จะเป็นความสุขหรือเป็นอะไรขึ้นมาได้ตามต้องการนี้ต้องมีแน่

นี้ถ้ามันบวกกันเข้ากับความงดงาม

มันก็มีความหมายออกไป

เพราะว่าความสำเร็จประโยชน์ที่ไม่งดงาม ก็มีเหมือนกัน

คือมันเป็นธรรมดาๆ

แต่ความสำเร็จประโยชน์ที่มีความงามแสดงอยู่ในนั้น

มันจับใจผู้คนมากกว่า

และความงามนั้นจูงใจคนให้สนใจ

จูงใจคนให้ทำตาม

นี้เป็นความงามในทางธรรม

เป็นความงามของการประพฤติ ของมรรยาท ของการกระทำ

เมื่อเขาเห็นแล้วก็ยินดี พอใจ เลื่อมใส สมัครใจเอาอย่าง