top of page
KING ขวํญ.jpg

ภาพโดย : เด็กหญิงขวัญ เลิศไตรรักษ์

รักพ่อทำตามพ่อ

เพราะความเชื่อมั่นที่ว่า

ความงดงาม สร้างแรงดึงดูด

และหากเป็นความงดงาม

ที่เกิดขึ้นจากความมีฝีมือของ 

ครูช่าง

ย่อมสร้างพลังแห่งความดึงดูด

ได้มากเท่าทวีคูณ

ความงดงาม ดึงดูดชีวิตสู่ความดีงาม

 

พระพุทธรูปปางสมาธิ รุ่นดอกไม้

ศิลปิน บำรุงศักดิ์ กองสุข

ความงดงาม

มอบ

ความปิติ เบิกบาน

และเป็นสุข

วัสดุ        หินอ่อนเทียมสีขาว

ขนาด       หน้าตัก 7 นิ้ว

ติดต่อ      Dinsor Art Gallery & Studio

 

สำนึกรู้คุณ

 

 

โดยการน้อมนำองค์ความรู้ และการดำรงตนอันเป็นแบบอย่างของครูบาอาจารย์

สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างงานหิ้งพระให้มีความงดงาม

ควรคู่แก่การประดิษฐานพระพุทธรูป

เพื่อก่อให้เกิดแรงดึงดูด

สร้างแรงยึดเหนี่ยวจิตใจ

สู่ความงดงามสูงสุดแก่ชีวิต ในดำรงตนต่อไป

 

หมายเหตุ

๑. กิจการงานนี้มีเจตนา แสวงหาผลกำไรจากความสุข ด้วยการแบ่งปัน  :)

๒. รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จากการเช่าพระพระพุทธรูป

    ร่วมสมทบงานบุญ งานอาจาริยบูชา หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง

    อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

๓. รายได้ทั้งหมด จากการจัดจำหน่ายหิ้งดอกไม้ 

    นำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผลิตหิ้งดอกไม้ เพื่อขยายความงดงาม 

    แห่งมรรควิถีตามคำสอนของพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

         และเมื่อผู้ดำเนินการเห็นควรหยุดดำเนินการกิจการงานนี้ รายได้ที่เหลือทั้งหมด

    จะนำไปร่วมสมทบงานบุญ งานอาจาริยบูชา หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง 

 

เงืื่อนไขการสั่งจอง

๑. เนื่องจากวัสดุหินอ่อนเทียม สีขาว ที่ใช้ในการผลิตมีคุณสมบัติเฉพาะตัวบางประการ ได้แก่

     * สีขาว สะอาด มีความจำเป็นต้องการการดูแลรักษา

     * ไม่ควรโดนแดด หรือความร้อนโดยตรง

     * เพื่อความสวยงามและป้องกันการเสียรูปในการติดตั้งแผงประดับหลังองค์พระทั้งหมด จะต้องใช้

       เทปกาว 3M ร่วมในการติดตั้งทุกครั้ง

     * หิ้งพระดอกไม้ได้รับการออกแบบ และทดสอบการรับน้ำหนัก สำหรับพระพุทธรูปปางสมาธิ รุ่นดอกไม้ เท่านั้น

             การนำหิ้งพระดอกไม้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ผู้จัดทำไม่แนะนำและไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้

๒. กำหนดการส่งมอบเร็วๆนี้

งานที่สกัดจาก ความมีฝีมือ พร้อมศรัทธา

ของผู้ที่รักและเคารพลุงป๋อง

 

ทีมทำงาน หิ้งพระดอกไม้

แนวคิดในการออกแบบ  คุณอิงอร ประจันนวล และคุณสุทธิศักดิ์ เลิศไตรรักษ์

ปฏิมากร  คุณพิพัฒน์พล โสพัฒน์ ; หลานศิษย์

ที่ปรึกษาและควบคุมงานปั้น คุณอนิรุทธ์ คงถาวร ; ลูกศิษย์

ผู้ดูแลงานหล่อ  คุณขัยขนะ และคุณวารุณี ไหมสมบุญ  ; ลูกหม้อ

ที่ปรึกษา  คุณอรรถนิติ ลาภากรณ์ ; ลูกศิษย์

ผู้ให้การสนับสนุนพระพุทธรูปรุ่นดอกไม้ คุณอติ กองสุข ; ลูกชาย

ภาพประกอบทั้งหมดจากหนังสือ บำรุงศักดิ์ กองสุข

หนังสือซึ่งรวบรวมประวัติ ผลงาน และแนวทางการดำรงชีวิตของลุง

เพื่อเป็นแบบอย่างอันงดงาม

สนใจหนังสือติดต่อ Dinsor Art Gallery & Studio

0-15_edited.jpg

 

กราบขอบพระคุณ

คุณลุง

%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%

ขอแสดงความขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ต่อคณะผู้จัดทำหนังสือมา ณ โอกาสนี้

bottom of page